Skip Navigation LinksAna Sayfa > Haberler

OSMANİYE TABİAT TURİZMİ MASTER PLANI VE UYGULAMA EYLEM PLANI ÇALIŞTAYI YAPILDI.

Kasım 24, 2016

Osmaniye Tabiat Turizmi Master Planı ve Uygulama Eylem Planı çalıştayı 23.11.2016 tarihinde Valilik Ahmet Cevdet Paşa Toplantı Salonunda yapılmıştır.

Çalıştaya Vali Kerem AL, Belediye Başkanı Kadir KARA, Korkut Ata Üniversitesi Rektörü Prof.Dr.Orhan BÜYÜKALACA, Orman ve Su İşleri Bakanlığı VII. Bölge Müdürü Etem BOZ, İlçe Kaymakamları, Kamu Kurumları ve Sivil Toplum Örgütleri katılmıştır.

Saygı duruşu ve İstiklal marşından sonra Bölge Müdürümüz Etem BOZ açılış konuşmasında “Mevcut bu potansiyelin, koruma kullanma dengesi içerisinde, ekosistemi tahrip etmeden sürdürülebilir bir şekilde devamlılığını sağlamak için Tabiat Turizmi Master Planı hazırlanmıştır. Sayın Bakanımızın emir ve talimatları ile 81 ilde hazırlanan Tabiat Turizmi Master planlarına bağlı kalarak 2016-2019 yıllarını kapsayacak şekilde tabiat turizmi uygulama eylem planı çalıştayını gerçekleştirmek üzere toplandık. Bu toplantıda özellikle tüm paydaşlarımızın katkı ve görüşleri bizim için önem arz etmektedir. Bu planlar bir yandan insanların tabiat turizmi ihtiyaçlarına cevap verirken diğer taraftan tabiat turizmi yapılan yöre halkının gelir düzeyini artırmak suretiyle, koruma kullanma dengesi içerisinde gelecek nesillere bir miras bırakmak amaçlanmaktadır."" dedi.

Daha sonra Osmaniye Orman ve Su İşleri Şube Müdürü Fatih GÜVERCİN Osmaniye’nin Tabiat Turizmi Eylem Planı kapsamında bugüne kadar gerçekleşen ve yapılması planlanan yatırımlar ve faaliyetler ile ilgili sunum yapmıştır. Katılımcıların soru, görüş ve önerilerinin alınması sonrasında çalıştay sona ermiştir.